PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE NÁBYTKU A KUCHYNÍINFOLINKA: 733 755 733 PO - PÁ: 8.00 - 18.00

Nábytek Black Red White (BRW)

Nábytek Black Red White Česká republika
Nákupní košík:

Podrobné podmínky akce
DNY BEZ DPH
na nábytek Black Red White

I. Úvodní ustanovení

 1. Black Red White CZ, a.s., Ostravská 5, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 25869973, DIČ: CZ25869973, zapsána v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2426 (dále jen „Prodejce“) organizuje v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2019 marketingovou akci zvanou „DNY BEZ DPH na nábytek Black Red White(dále jen „Akce“).

II. Definice

 1. V rámci Akce jsou ceny vybraného sortimentu nábytku Black Red White poníženy o původní hodnotu DPH.
 2. Akce platí v síti prodejců nábytku Black Red White i na e-shopu www.brwcz.cz
 3. Modelový příklad: cena zboží 12.100 Kč včetně DPH, hodnota DPH 2.100 Kč, prodejní cena po dobu trvání Akce 10.000 Kč – odečtená sleva DPH znamená slevu 17,36 % z celkové původní prodejní hodnoty zboží.
 4. Ceny uvedené v Akci a procentuální slevy jsou vypočítány z původní prodejní ceny zboží. Původní prodejní cena je cena, za kterou bylo zboží prodáváno před tím, než bylo zařazeno do předmětné Akce.
 5. Z právních důvodů nelze odečíst DPH jako takovou, účtenka bude DPH obsahovat dle platné legislativy.
 6. Snížení cen po dobu Akce se na prodejnách i na e-shopu vztahuje na vybraný sortiment výrobce nábytku Black Red White, který patří mezi největší výrobce nábytku a bytových doplňků v Evropě.
 7. Při objednávání zboží nabízeného v Akci je zákazník povinen postupovat v souladu s obchodními podmínkami Prodejce a podmínkami Akce.

III. Objednávka

 1. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě, že zboží bude vyprodané; po učiněné objednávce a její akceptaci; nebude zboží již dostupné anebo zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu. V uvedených případech si Prodejce vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky.
 2. Zákazník si je vědom, že s ohledem na legislativní řád České republiky není možné neúčtovat DPH. Daňový doklad bude výši DPH obsahovat, cena zboží bude ovšem ponížena o původní hodnotu DPH.

IV. Závěrečná ujednání

 1. Zákazník bere na vědomí, že ceny zboží, výše slev, jakož i dostupnost zboží nemusí být na prodejnách a e-shopu stejná.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Akce, a to i bez udání důvodu.
 3. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Akci.
 4. Tyto podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Ostravě dne 30. 9. 2019