PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE NÁBYTKU A KUCHYNÍINFOLINKA: 733 755 733 PO - PÁ: 8.00 - 18.00

Nábytek Black Red White (BRW)

Nábytek Black Red White Česká republika
Nákupní košík:

Představenstvo akciové společnosti
Black Red White CZ, a.s. se sídlem v Orlové-Porubě na ul. Ostravské č.5, PSČ: 735 14
IČ: 25869973, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložka 2426

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 20. 6. 2016 od 11.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto programem:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku-úhrady ztráty, návrh na výplatu dividend a návrh na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady.
  4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
  5. Zpráva dozorčí rady
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku, návrhu na výplatu dividend, návrhu na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady, návrhu na stanovení výše mzdy pro zaměstnance, kteří jsou současně členy představenstva.
  7. Usnesení valné hromady a závěr.

Registrace akcionářů začíná v 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu.

Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin.

za představenstvo společnosti Black Red White CZ, a.s.
Stanislav Rozbroj, člen představenstva